Oferta

Roboty Ziemne

 • wykopy pod przyłącza
 • wykopy pod fundamenty
 • wykopy pod budynki, hale produkcyjne czy magazynowe
 • wykopy pod wszelkie obiekty budowlane
 • wykopy pod sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i telekomunikacyjną
 • szamba
 • baseny, stawy, stawy rybne, oczka wodne,
 • wymiana gruntu
 • niwelacje terenu
 • utwardzanie nawierzchni, zagęszczanie
 • skarpowanie, hałdowanie
 • czyszczenie rowów

Roboty drogowe

 • Drogi
 • Place
 • Parkingi
 • Chodniki
 • Zlecenia indywidualne

Rozbiórki, Wyburzenia:

 • Rozbiórki budynków mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych
 • Rozbiórki nawierzchni parkingów, dróg
 • Kucie nawierzchni betonowych, asfaltowych
 • Kucie elementów żelbetowych